Starogard Gdański,

ul. Osiedle 800 Lecia Starogardu 14/U5

+48 58 563 36 00

O nas

Majkowski Brokers Sp. z o.o. posiada licencję brokera ubezpieczeniowego nr 427/98 z 14.08.1998 r. i brokera reasekuracyjnego nr 52/R/13 z 10.03.2013 r.

Nasze doświadczenie zawodowe w zakresie szeroko rozumianego doradztwa i serwisu brokerskiego sięga początków odradzającego się w Polsce komercyjnego rynku ubezpieczeniowego przełomu 1990 i 1991 roku.

Okres ten charakteryzował się zdobywaniem przez zespół wiedzy, kompetencji i doświadczenia w obsłudze takich branż przemysłu jak: spożywczy, budowlany, maszynowy, obuwniczy, farmaceutyczny, lotniczy, ceramiczny, tworzyw sztucznych, stoczniowy, stolarki budowlanej, zdrowotny i medyczny oraz chemiczny. Nadal dbamy by nasze kompetencje odpowiadały dynamicznym zmianom na szeroko rozumianym rynku i rosnącym potrzebom i oczekiwaniom Klientów.

Byliśmy prekursorami w zakresie budowy jednej z pierwszych w Polsce porównywarek stawek i wyliczania składki wielu ubezpieczycieli dla przemysłu (początki 1996 roku), a także pierwszych profesjonalnych opisów i inwentaryzacji ryzyka przemysłowego dla budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń, ujętych w tzw. kartach ryzyka 1996 rok.

Należymy do nielicznych spółek brokerskich współtworzących i zarządzających ryzykiem Grupy Kapitałowej, jako jej in house broker. Chętnie dzielimy się wiedzą i wspieramy tego typu projekty oparte o pełną transparentność podejmowanych w imieniu Klienta czynności oraz uzyskiwanego za nie wynagrodzenia od zakładów ubezpieczeń.

Dzisiaj jesteśmy prekursorami w wykorzystaniu w obsłudze przedsiębiorstw w tym grup kapitałowych systemu interaktywnych dokumentów PDF. To nowoczesna forma dokumentów poprawiająca ilościowo i jakościowo zbieranie i zarzadzanie informacją i danymi w komunikacji z interesariuszami uczestniczącymi w procesie zarzadzania i transferem ryzyk. Opracowywanych z ekspertami dziedzinowymi, ekspertami i praktykami rynku ubezpieczeniowego oraz kancelariami prawnymi i brokerami.

Dbając o jakość danych o transferowanym ryzyku jakie przekazujemy do ubezpieczycieli, zabezpieczamy tym samym interes Klienta na sytuacje kryzysowe związane z dochodzeniem roszczeń ze zdarzeń objętych ubezpieczeniem oraz na czas zmian koniunktury na rynku ubezpieczeniowym tzw. rynku miękkiego – chciwego składek i twardego – kierującego się strachem i wysokimi składkami.

Ale zawsze należy pamiętać, że zarządzanie ryzykiem i transfer ryzyka wiąże się z tym, że:

We współczesnym przemyśle ujawnia się swoisty paradoks – awaria sprzętu o małej wartości może spowodować awarię lub katastrofę o kolosalnych rozmiarach. W tym kontekście problem dużego skutku będącego konsekwencją małej przyczyny staje się złożonym i trudnym do oceny elementem przedsiębiorstwa.

„To, czego nie wiemy, staje się znacznie ważniejsze od tego, co wiemy” w myśl idei Czarnego Łabędzia Nassim Nicholas Taleb

Zapraszam do współpracy

Ireneusz Majkowski

Od roku 1991 dostarczamy naszym Klientom unikalne rozwiązania w obszarze innowacji i doradztwa nakierowanego na osiąganie celów biznesowych po przez świadome zarządzanie ryzykiem i transferowanie tylko  ryzyka resztkowego.

Nasz zespół

Siedziba główna – Starogard Gdański:

Ireneusz Majkowski

Prezes Zarządu, Partner, Broker Ubezpieczeniowy i Reasekuracyjny
+48 607 607 061

Lucyna Jakubus

Prokurent, Partner, Broker Ubezpieczeniowy
+ 48 607 607 674

Mariusz Zabrocki

Broker Ubezpieczeniowy
+48 609 571 658

Mirosław Kuzimski

Uprawnienia brokerskie
+48 607 693 793

Wojciech Merchel

Uprawnienia brokerskie, Dyrektor Działu Likwidacji Szkód
+48 667 707 887

Anna Wojak

Uprawnienia brokerskie, Koordynator Administracyjny
+48 58 563 36 00
+48 697 333 982
Biuro w Gdyni:

Bogdan Jagielski

Broker Ubezpieczeniowy, Partner
+48 601 619 131

Joanna Derwich

Broker Ubezpieczeniowy
+48 604 140 980
Top